* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .co, .info, .club, .xyz, .shop, .store, .online, .digital, .us, .pro, .tech, .guru, .cam, .yoga, .social, .website